Addisons Disease

Først vil jeg skrive, at alt jeg skriver her er baseret på forskning foretaget af dygtige folk i USA, eller andre steder. Det er ikke for at pege fingre af nogle, men for at forsøge at påvise den store kompleksitet der er ved at lave generelle lister over sygdomme, som eksempelvis Addisons. I hundeverdenen, er der desværre en tendens til at mange gør som de plejer og derfor ikke stiller nok spørgsmål. Lige som jeg oplever at mange taler ud fra det man plejer at gøre og ikke ud fra nyeste viden om emnet. Flere tror jeg stikker næsen frem, men jeg er en af de her irriterende personer der stiller rigtig mange spørgsmålstegn. Ikke fordi jeg ikke vil offentliggøre vigtig viden, men fordi det skal gøres så man også er sikker på at det bliver gjort på baggrund af den rigtige viden, da det kan berøre mange hunde og skabe grobund for sladder. Sladder kan ingen bruge til noget. Så derfor er jeg en rigtig irriterende person. Jeg er blevet spurgt om min baggrund for at lave det jeg gør og hvordan jeg kan gøre det så hurtigt. Jeg er simpelthen en nysgerrig og undrende person af natur, samtidig så er jeg skolet til at kunne finde informationer og stykke meget komplekse dele sammen til en helhed. Mange tager bare en del og glemmer helheden. Min skoling er ikke indenfor faget af dyr, men indenfor en mindst ligeså kompleks verden. Nemlig mennesker. Så disse to ting kombineret gør, at jeg undersøger ting, før jeg forholder mig til dem. Også i denne situation hvor jeg bliver kontaktet af en dansk opdrætter, som har læst at en hund i mine linjer har fået Addisons. Jeg har ligesom de fleste kort læst om mange forskellige sygdomme hos hunde, men nu hvor det kommer tættere på, så sætter jeg mig for at undersøge det nærmere. Ingen ønsker syge hvalpe.

Et spørgsmål der står hen i det uvisse i forhold til den sidst offentliggjorte Addisons hund er, er om diagnosen er stillet ved brug af en ACTH stimulations test, og om man derfor er sikker på at sygdommen ikke er kommet ved brug af medicin. Jeg ved det ikke, for folk har desværre glemt at spørge ind til den del. Der er meget stor forskel på hvor mange hunde der er berørte hvis det er en arvelig Addisons fremfor en bivirkning. Jeg personligt ville gerne have haft svar på det, men har ikke kontakt til ejer. Så hvis folk gerne vil gøre noget godt for racen, så spørg ind til udredning, og sygdommen hos den der ejer hunden. På denne måde bliver vi alle klogere.

Det er min personlige bevæggrund til at undersøge flere ting fremfor bare at gøre som andre siger. Ja, jeg er irriterende, men nogle gange er det nødvendigt.

Faktisk omhandler det her også mit speciale, som er mennesker, da det er mennesker der står bag avlen.

SLU anbefaler man tager nærmeste hunde med den berørte ud af avl.

Vær søde lige at læse det DKK har skrevet, inden man læser det jeg skriver om Addisons Disease: http://www.dkk.dk/xdoc/120/matadoravl_hunden_nov_2013.pdf

 

Min vej til at blive klogere:

Addisons Disease findes som primær, sekundær og atypisk, hvilket er vigtigt at vide.

Når vi vælger at offentliggøre hvorvidt en hund har Addisons Disease, er det derfor meget vigtigt at vide hvilken type Addisons den er diagnostiseret med.

Det er vigtigt at ACTH Stimulation test bliver udført på hunden. Denne test er den mest pålidelige test i forhold til sygdommen, så når en hund får konstateret Addisons, vil det være godt at få at vide hvilken type der er tale om, og om denne test er bag diagnosen. Så ved mistanke om at en hund har Addisons, få lavet denne test.

Hvorfor lave ACTH stimulation test kan du selv læse om her? og i den genetiske evaluering længere nede: http://www.vetfolio.com/internal-medicine/canine-hypoadrenocorticism-diagnosis-and-treatment

Husk på at forskerne er i fuld gang med at forske, og derfor kommer der hele tiden ny viden. Det der er sandheden lige nu, kan senere vise sig at være forkert. Vi bliver alle klogere.

.

Jeg har fundet ud af at Professor dr. Anita Oberbauer er førende forsker indenfor denne sygdom og hendes materiale bliver også brugt hos blandt andet Sveriges Landbrugs Universitet. Jeg har været i kontakt pr. mail med hende og fået nogle links, men også fået at vide at det de forsker på lige nu, endnu ikke er klar til at blive offentliggjort i en artikel. Så den må i vente på. Men seneste artikel jeg har kunnet finde, kan i læse på nedenstående link.

Link: http://www.purinaproclub.com/media/79330/Herding-Group_December_2011_Vol7_No1.pdf

Genetisk evaluering af Portuguese Water Dogs link:

http://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-6148-2-15

Kort opsummering af det som jeg personligt synes er vigtigt at vide som opdrætter.

  • Addisons Disease er arvligt
  • Genet ser ud til kun at blive givet videre, hvis både mor og far er bærer af det
  • Hvorfor nogle hunde får det og andre ikke er ikke klarlagt (to voksne hunde har fået hvalpe og herefter har begge fået konstateret Addisons. Ingen af disse hvalpe har fået Addisons og de er nu 11 år gamle)
  • Indavls koefficienten har betydning i hele 7 generationer bag og skal være meget lavt
  • I USA vurdere man (ved forskning) at en hund er rask når ingen i tre generationer har udviklet sygdommen, ellers får den prædikatet bærer

Anbefalinger fra Anita Oberbauer er, at man ikke udelukker bærer fra avl, men at man ser på risikoen i forhold til kombination af to avlshunde

Hun anbefaler også at man undgår linjeavl og for megen brug af enkelte populære hunde.

Hvorfor man skal undgå linjeavl og overforbrug af populære hund også kaldet ‘bottleneck’ kan læses om her.

Link: https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-015-0026-5

 

SLU er vist også igang med forskning af Finsk Lapphund. En studerende har lavet denne rapport og har fundet en stamfader GA som mistænkes for at være bærer af tre forskellige sygdomme. Disse tre sygdomme er fundet i større grad i nogle linjer. Læs hele rapporten.

http://stud.epsilon.slu.se/9584/1/nilsson_m_160926.pdf

Desværre synes jeg man bør nævne hvem GA er. Jeg har selv har mistanke til hvilken hund der er tale om, Mistanke er opstået efter jeg er blevet klogere og har læst om det. Personligt synes jeg det er vigtig information, når man vælger at lave lister med berørte hunde. Specielt fordi han stadigvæk er tæt på i nogle linjer. For ikke at skabe panik, så kan man sagtens undgå ham i de generationer der anbefales for at kunne sige en hund ikke er bærer. Min mistanke kan jo være forkert, og derfor vil jeg ikke offentliggøre ham. Det kan skabe unødig panik og gøre at folk fravælger nogle linjer i avl, hvilket på lang sigt er meget værre end at forsøge at brede genpuljen.

Jeg har spurgt SLU om grunden til at de ikke offentliggør stamhunden ‘GA’. Det har de valgt ikke at gøre, fordi de ikke har lavet kontrol forskning omkring de friske hunde fra denne hund, så jeg tænker det er for at undgå panik. Så måske det skal være mit næste projekt, så vi kan få navnet ud i lyset. Jeg sendte navnet til SLU på den hund jeg mistænker, men de hverken kan eller vil bekræfte om det er den, men de afkræfter heller ikke.

Selv er jeg ved at klarlægge risiko ved brug af Biegga i forhold til den hanhund jeg havde tænkt jeg skulle bruge næste gang. Biegga har en far’s søster der har konstateret Addisons Disease for nyligt og grunden til at jeg undersøger så meget. Men heldigvis har vi ikke hørt om nogle tilfælde indenfor de sidste tre generationer hos Biegga’s mor. Og Biegga er frisk. Så risikoen for at hun er bærer er ikke stor. Men vi skal jo passe på ikke at lave syge hunde.